EVRADI KUDSIYE PDF

Download APK. Personalization Apps. Sait Yalcin. Google Play. Read More. Download with APK Downloader.

Author:Tygoll Digami
Country:Guyana
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):26 November 2018
Pages:348
PDF File Size:14.4 Mb
ePub File Size:14.33 Mb
ISBN:654-4-46612-946-9
Downloads:47388
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VushakarThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends.

Share Embed Donate. Bizler de bu ilme ummanda bir damla kadar hizmet edebiliyorsak bizlere ne mutlu Rivayet olunur ki; Hz. Hasan r. Peygamber s. Birden Hz. Bu defa Hz. O andan itibaren Hz.

Bu sebeble, Hz. Fakat o dahi ihtiyaca cevap veremiyordu. O hepsine cevap vermesini bildi. O'nu getirmedin mi? Nitekim, Hz. O'nu ancak "O" bilir. ALLAH ile bilebilmektir. Ya Rabbi! Muhammed Mustafa s. Hasan, hem de Hz. Osman' r. Ali r. Osman'a, hem Hz. Hasan'a ve Hz. ALLAH c. GAVS K. Dikkat edin!.. Sefh Kasyon denilen yerde defn edildi. Bu yol peygamberlerin sonuncusu Efendimiz Hazreti Muhammed s.

İyilik hususunda kalplerini telif eyle! Bizi aniden alma! Ey Rabbimiz! Bizi afv et! Seni ne kadar tevbih ettiysek utanmak bilmedin! Ey Zail!.. Ey Yolcu!.. Sen de kendine siper bul! Olan sana olur. Bil ki! Yusuf gibi mahbub ol!.. Ken'ana erem dersen. Fakat kibirli olana, kibir yerinde bir harekettir. Sonsuz kudrete sahiptir. Halimdir acele etmez Neden korkuyorsunuz! Musa a. Sonra ilgilen, sonra ilgini kes, yine ilgilen, yine kes! Sonra yine ilgilen!

Orta namaza da devam edin! Burada zikrine hacet yoktur Bize su verdi, bize can verdi. İstemeyerek almak uygundur!.. Emanete son derece riayet eder. Ey faide meyvam! Uzakta bulununuz. Zira zahirde ben sizinleyim. Hazretleri sendeledi. Bilenlerin bilgi belgesidir. Buna cevaben Azrail a. Azrail a. Muhammed s. Benimle beraber gelir misiniz? HAK c. Kendilerine sordum Yusuf k.

Bu yolun yolcusu olmaya niyetlenen O, ne isterse olur. Hangi dindensin? Peygamberin kim? Ve Cennet-i irfana dahil olur.

Kimi seviyorsan bende onu severim. Ancak kendileri izin verdikten sonra vaaza devam eyledim Bu gece Kadir Gecesi'dir. Onlardan birini bize tarif buyurur musunuz? Cenab-i Hak c. O nerede, ben neredeyim? Tekrar eski mertebene iade olundun. Muhammed'in s. Ne kadar cemaat varsa. Hazreti Gavs'a gidin rica edin. O, onu affeder!.. Gavs r. Ey Hak c. Elimden tut kurtar. Bu hususta kimseden korkusu yoktu.

Fakat yemin etti,ve bana; "Mutlaka benimle beraber yiyeceksin!.. İhtilam oldum. İkinci defa yine geldi. Heva ve hevesi dipdiri!.. Ben senin hizmetindeyim. Ne istersen gel benden al!.. Onu ziyaret edeyim dedim. Ben dinimi kurtarmak istiyorum Onun sohbetinde bulundum. Sonra Ali r. Meleklerin tespihlerini duydum. Ya bunlar kimdi?

FROM MTV TO MECCA KRISTIANE BACKER PDF

Evradı Kudsiye Apk

.

ASI SE HACEN LAS PELICULAS SIDNEY LUMET PDF

GAYB’IN-DİLİ-TACU’L-EVLİYA-ve-BURHANU’L-ESFİYA-ABDULKADIR-GEYLANI-K-S-MENKIBELERİ-HİKMETLİ-SOZLERİ

.

INJECTOMAT AGILIA SERVICE MANUAL PDF

EL-KULUBÜ'D-DARİA

.

HONEY I LOVE BY ELOISE GREENFIELD PDF

Evradı Kudsiye

.

Related Articles